Xian Jiaotong-Liverpool University

Xian Jiaotong-Liverpool University

Xian Jiaotong-Liverpool University

Overview
Headquarters

111 Ren Ai Road,Dushu Lake Higher Education Town,Suzhou Industrial Park,Suzhou, Jiangsu 215123

Executives & Employees

Dean, Research & Graduate Studies

Dean, Learning & Teaching

Dean, International Affairs

Head, Department of China Studies

Vice President, Academic Affairs

Paths to Xian Jiaotong-Liverpool University
Potential Connections via
Relationship Science
You
Xian Jiaotong-Liverpool University