Powered by

Kinneviks styrelseordforande Dame Amelia Fawcett staller inte upp for omval

Nov 05, 2020 - Thomson Reuters ONE

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsens ordforande Dame Amelia Fawcett har meddelat valberedningen att hon inte staller upp for omval vid arsstamman 2021.

Dame Amelia Fawcett valdes in i Kinneviks styrelse 2011, utsags till vice styrelseordforande 2013, och valdes till styrelseordforande 2018. Kinneviks valberedning har inlett arbetet med att hitta en ersattare for Dame Amelia Fawcett i tid till arsstamman 2021.

Anders Oscarsson, ordforande i valberedningen, kom...